KATTUNGAR TILL SALU/ KITTENS FOR SALE PLANERADE KULLAR/ PLANNED LITTERS

Inga katttungar för närvarande.

 

 

 

 

 

 

 

Att köpa kattunge från mig / About buying a kitten from us

 - Säljs först och främst som sällskapskatter
 - Till avel endast till registrerade uppfödare

 - Tänk på att kattungen växer och blir vuxen,fundera igenom köpet innan ni kontaktar mej

- När kattungen blir 14 veckor kan den flytta till sitt nya hem

 

- First and foremost sold as a pet for company,for breeding only to certified breeders.
- Keep in mind that the kitten will grow and becoming an adult, think through this change in life before contacting me.

- Most kittens are ready to move to their new homes when they turn 14 weeks old.

 


 
När kattungen lämnar oss är den /When the kitten leave us:

 - Vaccinerad 2 gånger

- Chipmärkt ,ID numret är inregistrerat till SVERAK FINDUS

- Avmaskad

- Besiktad av veterinär med intyg ej äldre än 7 dagar

- Stamtavla och vaccinationskort

 

- Fully vaccinated (2 times)

- Chip labeled,registered ID at SVERAK FINDUS

- Dewormed

- Inspected by a veterinarian with a certificate not older than 7 days

- Pedigree and vaccination card will be enclosed