KATTUNGAR TILL SALU/ KITTENS FOR SALE PLANERADE KULLAR/ PLANNED LITTERS

 

Planer för 2020:

Mating plans 2020:

CH S* Tartaruga´s Sture Blå och SE*Marsta Coon Cornelia

Båda katterna är HCM-screenade och HD (höfterna)-röntgade samt övriga DNA-tester (N/N).

Both cats have been screened for HCM, their hips have been x-rayed and they have been gone through standard DNA-tests.